WYROBY Z DIAMENTAMI
Pierścionki Kolczyki Naszyjniki
WYROBY z diamentami oraz Innymi Kamieniami
z Topazem z Szafirem z Tanzanitem z Rubinem
Usługi
OBRĄCZKI ŚLUBNE
POKAŻ WZORY Nasza Oferta Poradnik
Obrączki
Usługi

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ STRONY INTERNETOWEJ
www.jubilerbona.pl

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.jubilerbona.pl. Operatorem sklepu jest firma BONA Tomasz Ciesielski z siedzibą w Jawor. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 2. BONA Tomasz Ciesielski ma wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu internetowego i dalej będzie zwanym Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca oświadcza, iż wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i legalnie wprowadzone do obiegu.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY:

BONA Tomasz Ciesielski
ul. Legnicka 26
59-400 JAWOR
NIP: 817-187-86-99

adresy email:
jubilerbona@wp.pl
sklep@jubilerbona.pl

telefony kontaktowe:
+48 663 256 965

Dane adresowe i teleadresowe sprzedawcy przedstawione powyżej są jednocześnie danymi punktu obsługi klienta.

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA:

 1. BONA Tomasz Ciesielski prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w swoim sklepie za pośrednictwem sieci INTERNET.
 2. Sklep Internetowy przyjmuje Zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
 5. Złożenie zamówienia w www.jubilerbona.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Informacje dotyczące produktów w www.jubilerbona.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględnić dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
  • a) Każdy z produktów jest unikalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy tego samego modelu. Dotyczy to również poszczególnych elementów produktu (kamieni szlachetnych), wag oraz wymiarów tych produktów.
  • b) Większość towarów oferowanych w serwisie www.jubilerbona.pl są niewielkich rozmiarów, a prezentowane zdjęcia produktów mają jedynie charakter informacyjny i nie oddają rzeczywistej wielkości towaru.
  • c) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z różnych ustawień sprzętu komputerowego klientów ( kolor towaru, proporcje produktu itp.) nie są podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Wszelkie informacje na temat działania serwisu www.jubilerbona.pl można uzyskać poprzez drogę e-mailową pod adresem: jubilerbona@wp.pl, bądź kontaktując się droga telefoniczną pod numerem telefonu: +48 663 256 965

JAKOŚĆ PRODUKTÓW:

Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmii za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku)*, Sprzedawca poświadcza, że jakość każdego kamienia szlachetnego jest poświadczona przez specjalny certyfikat BONA Tomasz Ciesielski lub certyfikat Producenta właściwego danemu wyrobowi jubilerskiemu.

Podstawa prawna:
* kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zmianami),
* ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002.141.1176
z późn. zmianami)

ZMIANY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz BONA Tomasz Ciesielski, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru. Zamówienie jest realizowane, gdy towar jest dostępny. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres: jubilerbona@wp.pl lub dzwoniąc pod numer +48 663 256 965 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. poniżej. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie, a także gdy towar został już wysłany do klienta.

CENY:

 1. Wszystkie ceny detaliczne podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia Sprzedawca dołącza paragon, bądź na wyraźnie życzenie klienta wystawia Fakturę VAT, po uprzednim podaniu wszystkich potrzebnych informacji do jej wystawienia.
 5. Paragon lub Fakturę VAT należy zachować do ewentualnego zwrotu bądź reklamacji produktu zakupionego poprzez sklep internetowy www.jubilerbona.pl

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:

 1. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 12.00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się od najbliższego dnia roboczego.
 2. Firma kurierska Inpost nie zawsze odbiera przesyłkę nadaną w dniu jej włożenia do paczkomatu celem wysłania do adresata, i niekiedy robi to dopiero następnego dnia roboczego. Przy zamówieniach z wybraną opcją doręczenia za pomocą firmy kurierskiej InPost, powiadamiamy klienta na adres email, gdzie i w jaki sposób może śledzić przesyłkę do nieg nadaną.
 3. Koszty przesyłki mogą być różne w zależności od wybranego towaru, jego wartości i wybranych opcji doręczenia towaru. Szczegółowe koszty widnieją po dodaniu produktów do koszyka, określeniu sposobu dostawy i płatności.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może odstąpić od umowy.
 5. Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

Sklep internetowy www.jubilerbona.pl akceptuje 4 formy płatności:

 1. płatność e-przelewem - zapłata realizowana przez serwis płatności internetowych Przelewy24, w czasie rzeczywistym - zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
 2. płatność za pobraniem - Inpost
 3. płatność zwykłym przelewem bankowym na rachunek sklepu: BRE Bank (mBank) IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3302 6355 2400 ; BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK - zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
 4. płatność przy odbiorze - przy odbiorze osobistym towaru

ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU:

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000.22.271), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Strony zgodnie wyłączają możliwość zwrotu towaru przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych w serwisie "na zamówienie". Produkty na których został wykonany grawer, zmieniony rozmiar lub dokonana została inna zmiana na życzenie ( ingerencja w produkt ) również są bez możliwości zwrotu.
 3. Zwracany w powyższym trybie produkt powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt,metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie nosić znamion używania, przeróbek itp.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 5. Do przesyłki zwrotnej należy dodać oświadczenie o odstąpieniu od umowy i podać dane kupującego. pobierz formularz zwrotu towaru: Formularz Zwrotu
 6. Należność za zwracany towar odsyłana jest do klienta w ten sam sposób jaki pierwotnie od klienta przyszła podczas transakcji zakupu.
 7. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, zapłata zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez sklep przesyłki zwrotnej, Klient zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 8. W przypadku odstąpenia od umowy, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34 ust. 2
 9. Zwracamy koszty dostawy dla przesyłki standardowej, natomiast gdy Klient zażądał niestandardowej formy wysyłki np. ekspresowa, pobraniowa Klient ponosi koszty różnicy pomiędzy ceną sposobów dostawy. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 33.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartosci rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34. ust. 4

REKLAMACJE PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH W SERWISIE www.jubilerbona.pl

 1. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych produktu zakupionego u nas w czasie 2 lat od daty zakupu w celu zgłoszenia reklamacji należy przesłać produkt do siedziby firmy tj.:

  BONA Tomasz Ciesielski
  ul. Legnicka 26
  59-400 JAWOR

  Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT, oraz metkę i certyfikat wyrobu (jeżeli był dołączony do produktu podczas zakupu). W przesyłce powinno się również znaleźć pismo z opisem wykrytej przez państwa wady. pobierz formularz reklamacyjny: Formularz Reklamacyjny

 2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym www.jubilerbona.pl można reklamować również w salonie jubilerskim firmy BONA Tomasz Ciesielski
 3. Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do firmy BONA Tomasz Ciesielski
 4. Reklamacje rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych towar zostanie naprawiony na koszt firmy i odesłany do klienta.
 5. Jeśli stwierdzi się, że uszkodzenia produktu wynikają ze złego użytkowania, zniszczenia mechanicznego i innych wad za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, klient zostanie poinformowany o ewentualnych kosztach naprawy i wysyłki oraz terminie realizacji naprawy produktu. Klient może również odmówić naprawy i zażądać odesłania z powrotem do niego produktu. W tym wypadku klient ponosi koszty wysyłki.

WARUNKI GWARANCJA

 1. Udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na biżuterię zakupioną w naszych salonach jak i sklepie internetowym.
 2. Gwarancji udzielamy na wszelkie wady produkcyjne.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, naturalnego zużycia ( ścierania się metalu oraz rodu, zarysowania, wgniecenia, uszczerbania, rozerwania, odkształcenia ) oraz wady powstałe na wskutek nieprawidłowego użytkowania, jednak w każdej chwili mogą Państwo odpłatnie naprawić i odnowić biżuterię zakupioną u nas.
 4. W biżuterii złotej wszystkie kamienie są oprawiane a nie klejone. Gwarancja nie obejmuje ubytków w kamieniach w wyniku naturalnego zużycia ( ścieranie się łapek, kornów, zniekształcenia w wyniku czego kamień wypadł lub ukruszył się ).
 5. Zapewniamy w terminie 14 dni od daty zakupu bezpłatne dopasowanie pierścionka lub obrączki, jeżeli dany wzór pozwala na zmianę rozmiaru. Bezpłatnie dopasowujemy tylko jeden raz - kolejne są odpłatnie, przy sprzedaży wysyłkowej koszty wysyłki pokrywa Kupujący. W większości obrączek z kamieniami nie ma technicznych możliwości zmiany rozmiaru, w nie których wzorach jest to możliwe ale tylko odpłatnie ze względu na skomplikowany proces.
 6. Warunkiem naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie kompletnej biżuterii wraz z dowodem zakupu - może to być metka lub paragon.
 7. Ingerencja zewnętrzna np. naprawy, zmniejszenie lub powiększenie na własną rękę lub u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji.
 8. Biżuteria z natury rzeczy jest wyrobem delikatnym, prosimy by nie spać w biżuterii, przechowywać z dala od lekarstw i rtęci, nie moczyć w detergentach, rozpuszczalnikach i im podobnym środkach chemicznych, ściągać przed kąpaniem a w szczególności w biżuterii z kauczukiem nie kąpać się w basenie oraz w morzu, gdyż chlor i duża zawartość soli w wodzie niszczy kauczuk.
 9. Sprzedający w terminie 14 dni od zgłoszenia rozstrzygnie o zasadności reklamacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Wszystkie zdjęcia oraz teksty zamieszczone w serwisie www.jubilerbona.pl są własnością firmy BONA Tomasz Ciesielski administrującej sklepem internetowym www.jubilerbona.pl .
 2. Kopiowanie zdjęć, treści oraz wszelkich innych ilustracji graficznych zamieszczonych na stronie www.jubilerbona.pl jest bezwzględnie zabronione.
 3. Zabrania się podmiotom gospodarczym z zewnątrz pobierania i wykorzystywania treści zamieszczonej w serwisie www.jubilerbona.pl do celów marketingowych czy handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020.
 2. Sklep Internetowy www.jubilerbona.pl zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na zamówienia realizowane przed zmianą regulaminu.
 3. Zmiany obowiązują od chwili publikacji na stronie www.jubilerbona.pl
 4. We wszelkich sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres email: jubilerbona@wp.pl, listownie pod adres:

  BONA Tomasz Ciesielski
  ul. Legnicka 26
  59-400,

  bądź telefonicznie pod nr: +48 663 256 965.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, przedruk tekstów zamieszczonych na stronie oraz ich udostępnianie w Internecie lub innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Dane Kontaktowe
Znajdź nas
Copyright © by BONA 2023

INFORMACJA

Przypominamy, że nasz sklep jest przeniesiony na Legnicką 26. Zapraszamy

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z jubilerbona.pl . Jeśli nie chcesz, by pliki te były zapisywane na używanym przez Ciebie dysku, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Poprzez kontynuowanie przeglądania naszej strony akceptujesz naszą politykę plików cookies.